Bejelentkezés
A következő rendezvényeken, eseményeken személyesen is találkozhatsz velünk...

Ha szemfüles voltál, már sok helyen láthattad a frissdiplomás tanácsadóit.
A rendezvények listája, ahol már részt vettünk...

SZAVAZÁS

Szerinted milyen típusú cégnél érdemes legelőször elhelyezkedni?

Nagy cégnél, ahol van előrelépési lehetőség és biztos hátteret adnak a munkavállaláshoz.

Kisebb cégnél, mert barátságosabb a légkör, és lehetőség van több terület munkájába is belekóstolni.

Munkaerő-piaci körkép

A rendszerváltás után a munkaerőpiac egyik meghatározó folyamata a felsőfokú végzettségűek számának robbanásszerű növekedése volt. A frissen végzett dip­lomások száma 1995 és 2004 között megduplázódott, 26 ezer főről 53 ezer főre emelkedett. Az oktatási expanzió a gazdaság és a beruházások dinamikus növe­kedése mellett ment végbe, így a diplomások többletkínálatát a bővülő gazdaság egy ideig fel tudta szívni.

A 2000-es évek elején új jelenségként felbukkanó diplomás munkanélküliség és a diplomások arányának növekedése a felsőfokú végzettséget nem igénylő foglal­kozásokban, valamint egyes korosztályokban a diplomások bérelőnyének vissza­esése új kérdéseket vetett fel a kutatók és az oktatáspolitikai döntéshozók számá­ra. A diplomások, és ezen belül a diplomás pályakezdők elhelyezkedési esélyeit mérő kutatások indultak, melyek tekintetbe vették a felsőfokú végzettségűek nö­vekvő kínálatát és a gazdasági növekedés lassulását is. Ezen kutatási eredmények alapján a felsőoktatási expanzió – bár kétségkívül ked­vezőtlenül hatott – nem rontotta számottevően a diplomás pályakezdők elhelyez­kedési esélyeit, és nem vezetett a felsőfokú végzettség leértékelődéséhez. Igaz, a kilencvenes évek végétől mérséklődtek a diploma megszerzésével járó mun­kaerő-piaci előnyök, de ez a negatív folyamat megtorpant. A fiatal diplomások munkanélküliségének növekedése az utóbbi három évben lelassult, és nem foly­tatódott a felsőfokú végzettségűek relatív foglalkoztatási esélyeinek csökkenése sem. Mindemellett kétségkívül megnőtt az álláskeresés átlagos időtartama, nem szabad megfeledkezni annak vizsgálatáról sem, hogy a diplomás pályakezdők milyen eséllyel és feltételekkel tudnak az általuk preferált foglalkozási területen elhelyezkedni és hogyan alakultak ezek az esélyek az elmúlt években.

Diplomás munkanélküliség alakulása

A diplomás pályakezdők elhelyezkedése a versenyszektorban

Az elmúlt években növekedett a versenyszférában az igény bizonyos végzettségű szakem­berekre és a vállalatok egyre nyitottabbak a pályakezdő diplomások foglalkoz­tatására. A foglalkoztatási helyzet javulásában mindenféleképpen nagy szerepet játszik a kereslet növekedése, hiszen számos terülten – elsősorban a műszaki végzettséget igénylők terén – komoly szakemberhiány tapasztalható.

Másfelől vi­szont a pályakezdők alkalmazása előnyös is: elég például az alacsonyabb fizetési igényekre, a nagyobb rugalmasságra vagy a formálhatóságra gondolnunk. Nem véletlen, hogy a keresletet meghatározó multinacionális nagyvállalatok jelentős hányada rendelkezik a friss diplomások betanítására életre hívott programokkal, melyeknek célja – többek között – az improduktív időszak lerövidítése. A tréning­programok mellett ugyanezen vállalati kör gyakornoki programok működtetésé­vel is segíti a diplomás pályakezdők munkaerő-piaci beilleszkedését.

Az MKIK 2008-as felmérésben résztvevő cégek 27 százaléka jelezte, hogy foglalkoztat diplomás pályakezdőt. Az eredmények arra mutatnak, hogy a friss diplomások nagyobb eséllyel találnak munkát a külföldi tulajdonú, nagyobb méretű, közép-magyarországi régióban tevékenykedő vállalatoknál. Gazdasági tevékenység alapján a pénzügyi szolgáltatások területe emelhető ki: e cégek körében 41 száza­lékos valószínűséggel találunk friss diplomást.

Forrás: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet: Diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemszögből - 2008

Vissza
Ajánlott cikkek a témában
Procter & Gamble

Munkakör leírása:Our newly designed traineeship provides you a unique opportunity to master ...

Jelentkezési határidő: 2014-12-22

TATA Consultancy Services (TCS)

Munkakör leírása:Do you enjoy solving other people’s problems? Do you like working ...

Jelentkezési határidő: 2015-01-09

Reckitt Benckiser

Munkakör leírása:Az RB más: az ’’elég jó” nálunk nem elég jó. A világ ...

Jelentkezési határidő: 2015-01-18

PwC

Munkakör leírása:A PwC a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló és adó-, üzleti tanácsadási ...

Jelentkezési határidő: 2014-12-21